Valokuvat kohtaamisessa

Anu-Marja Kangasvieri

Sielunhoidon erityiskoulutuksen kehittämistehtävä 2022

Anu-Marja Kangasvierin kehittämistehtävässä valokuvien käyttöä sielunhoidollisissa kohtaamisissa tarkastellaan valokuvaterapeuttisen kirjallisuuden ja pitkän työkokemuksen pohjalta. Kangasvieri on rakentanut valokuvien käytöstä työvälineen toimiessaan satamakuraattorina eri maista tulevien merenkulkijoiden kanssa. Kielellisen ilmaisun rinnalle on tarvittu kanava, joka vie tunteiden ja kokemusten äärelle kielellisten hankaluuksien ohi.

valoa ja lunta koivikossa
Kuva: Sirkku Tukiainen

Kangasvieri toteaa oppineensa, että kuvat toimivat yllättävän hyvin kulttuurieroista huolimatta. Työn vaihduttua seurakunnan diakoniatyöhön valokuvien käyttömahdollisuudet ovat tekijän mukaan entistäkin laajemmat.

Valokuvat kohtaamisessa -kehittämistehtävä / Anu-Marja Kangasvieri (pdf)