Toivo vankilassa

Mitä on toivo vankien elämäntodellisuudessa? Mitä on toivo vankien sielunhoidon kysymyksenä? Kirjoittaja kuvaa vankien todellisuutta tarkastelemalla heidän eri elämänalueidensa haasteita suhteessa toivon merkitykseen hengellisyydessä ja...

Toivosta kiinni

Haastattelussa avataan toivon ikkunoita psykiatrisen hoitotyön arkeen. Haastateltavina Tampereen yliopistollisen sairaalan, Pitkäniemen mielialahäiriöiden vastuualueen ylihoitaja Tuula Suurkoivu ja sairaalapastori Elina Kaunisto. Haastattelijana sielunhoidon kouluttaja Sirkku...

Vammainen pappi

Talvella 2022 julkaistiin pro gradu tutkielma nimeltään Vammainen pappi. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa Kirkkohallituksen vuonna 2019 julkaisemaan YK:n vammaissopimukseen pohjautuvan Aktiivisesti osallinen toimintaohjelman tarpeisiin....