Sielunhoidon mahdollisuudet häpeän kohtaamisessa

Anna-Liisa Kinnunen

sielunhoidon erityiskoulutuksen kehittämistehtävä 2022

Häpeä ei teemana vanhene koskaan. Anna-Liisa Kinnunen on kehittämistehtävässään syventynyt häpeän kohtaamiseen käytännön sielunhoitosuhteessa. Häpeän taustan ymmärtäminen, häpeän monet ilmenemismuodot, mielen suojautumisen keinot ja myötätunnon merkitys sielunhoitosuhteessa ovat tekstin keskiössä. Hengellisen häpeän pohdinta saa myös tilaa. Kinnunen on rajannut taustakirjallisuuden Paavo Kettusen ja Katja Myllyviidan kirjoihin, ja asettuu rauhassa näiden avulla etsimään sielunhoitajan hyviä toimintatapoja.

reikä pilvessä
Kuva: Sirkku Tukiainen

Sielunhoidon mahdollisuudet häpeän kohtaamisessa -kehittämistehtävä / Anna-Liisa Kinnunen (pdf)