Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua http://sielunhoidonaikakauskirja.fi/ ja on päivitetty 7.2.2024.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 • Havaittava: WAI-ARIA-kuvasta puuttuu tekstivastineSaavuttamaton sisältö ja sen puutteetWAI-ARIA-kuvalla ei ole saavutettavaa nimeä.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Tekstivastine puuttuu
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla kuvia, joista puuttuu tekstivastine (alt-teksti).Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Elementin tunnus ei ole yksilöivä
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivulla olevan elementin tunnus on käytössä myös sivun toisessa elementissä.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Paikallista linkin kohdetta ei ole
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla ankkurilinkkejä, jotka eivät toimi.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Tekstin lihavointi
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetTekstin muotoilemissa on käytetty lihavointia.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Puuttuvat otsikot
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla sivuja, joista puuttuu otsikko.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Havaittava: Kontrasti
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla osia, joissa on liian pieni kontrasti.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • Hallittava: Verkkosivulla on useita title-elementtejä tai ei yhtään title-elementtiä
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla sivuja, joissa ei ole otsikkoa tai on useita otsikoit.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.2 Sivuotsikot
 • Hallittava: Kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSivustolla saattaa olla kuvalinkkejä, joista puuttuu tekstivastine.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Hallittava: Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetSamaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Ymmärrettävä: Sivun kieltä ei ole määritetty
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetVerkkosivustolta puuttuu luonnollisen kielen määritys.Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.1.1 Sivun kieli
 • Toimintavarma: Elementin tunnus ei ole yksilöivä
  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteetJoissakin sisältöelementeissä on sama tunniste vaikka kyseessä on eri elementti.
  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 4.1.1 Jäsentäminen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Kirkkohallitus varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä: 1) Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme. 2) Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme. 3) Saavutettavuus on integroitu hankintakäytäntöihimme. 4) Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta. 5) Käytössämme on sovellus saavutettavuuden arvioimiseksi.

Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten http://sielunhoidonaikakauskirja.fi/ och har utarbetats/uppdaterats 10.08.2021.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Textalternativ saknas för WAI-ARIA-bild
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  WAI-ARIA-bilden har inget tillgängligt namn.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 1.1.1. Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Textalternativ saknas
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen kan innehålla bilder som saknar textalternativ (alt-text)
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 1.1.1. Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Element saknar unikt ID
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Ett element på sidan har ett ID som också används av ett annat element på sidan.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Lokalt länkobjekt saknas
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess briste
  Webbplatsen kan innehålla ankarlänkar som inte fungerar.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfyll
  o 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Fet text
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Fetstil har använts vid textformateringen.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfyll
  o 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Rubriker som saknas
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen kan innehålla sidor som saknar rubrik.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Kontrast
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Kontrasten kan vara för låg på delar av webbplatsen.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Hanterbar: En sida har flera title-element eller inget title-element
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Det kan finnas sidor på webbplatsen som saknar rubrik eller har flera rubriker.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 2.4.2 Sidans titel
 • Hanterbar: Bildlänk utan textalternativ
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen kan innehålla bildlänkar som saknar textalternativ.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Länktext som används för att hänvisa till flera olika objekt
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Samma länktext används för länkar som styr användaren till olika objekt.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Begriplig: Sidans språk har inte angetts
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen saknar angivelse för det mänskliga språket.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 3.1.1 Sidans språk
 • Robust: Element saknar unikt ID
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Vissa innehållselement har samma ID trots att det är fråga om olika element.
  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  o 4.1.1 Parsing

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Med ett webbformulär

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna

Kyrkostyrelsen säkerställer tillgängligheten med följande åtgärder: 1) Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé. 2) Tillgängligheten hör till våra interna rutiner. 3) Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis. 4) Vi erbjuder våra anställda tillgänglighetsutbildning. 5) Vi använder en applikation för bedömning av tillgängligheten.